Projektlederstillinger.dk

Find projektlederstillinger.

Projektleder

Projektleder i Midtjylland

Sweco kender vigtigheden af, at deres medarbejdere har dyb forståelse for kundernes forretning og indsigt i det marked, de agerer i. Det er fundamentet for at fungere som engagerede samarbejdspartnere med kompetencer og viden til at skabe værdi for kunderne i rådgivningsopgaver og udviklingsprojekter.

Da Sweco ønsker at styrke sin position i Midt- og Vestjylland søges nu flere projektledere, som er drevet af at udvikle egen faglighed og løfte opgaver i forsyningssektoren.

Projektledelse og rådgivning til vand- og forsyningssektoren
Som projektleder får du muligheden for at arbejde selvstændigt med stor indflydelse på dine daglige opgaver. Du får desuden adgang til et bagland med stærke specialistkompetencer, som du kan drage fordel af i opgaveløsningen, ligesom du bliver en del af en afdeling med stort fokus på trivsel og kollegaskab.

Der er god mulighed for at skabe en opgavesammensætning, som matcher netop dine ønsker og styrker, og hvor du sammen med dine kollegaer får mulighed for at sikre, at Sweco bliver den foretrukne rådgivningsvirksomhed.

Dine primære opgaver er:

  • Projektledelsesopgaver inden for regnvandshåndtering, klimatilpasning, kloakseparering eller tilsvarende, hvor du får ansvar for planlægning, dokumentation, økonomi og tæt kundekontakt
  • Følge marked og kunder med fokus på at opsøge og skabe opgaver i eget netværk samt udarbejde tilbud i tæt samarbejde med kollegaer...