Projektlederstillinger.dk

Find projektlederstillinger.

Projektleder til infrastrukturprojekter

Projektleder i Østjylland

Vil du være med til at lykkes med vores voksende portefølje af spændende anlægsprojekter rundt omkring i Danmark? Kan du skabe gode relationer til dine kunder og kolleger? Og er du motiveret af at være tovholder på spændende infrastrukturprojekter? Så bliv en del af COWI og skab fremtidens enestående løsninger sammen med os!

BLIV EN DEL AF VORES INFRASTRUKTUR AFDELING I ODENSE/ESBJERG/VEJLE

COWIs afdeling for Infrastruktur i Syddanmark er kendetegnet ved høj medarbejdertilfredshed, social sammenhæng, spændende opgaver og ikke mindst en god forretning. Afdelingen er fordelt over tre kontorer, der er placeret i hhv. Odense, Vejle og Esbjerg. Afdelingen beskæftiger cirka 85 fuldtidsansatte og har derudover tilknyttet en række studentermedhjælpere og praktikanter.

Afdelingen består af 2 sektioner, der har vejanlæg som speciale, og 2 sektioner, der har broer og anlægskonstruktioner som speciale. I samarbejde med COWIs andre afdelinger laver vi spændende projekter fra klimasikring af byer med sluser, pumper, forsinkelsesbassiner og diger m.v. til vej-, letbane- og stianlæg, der sikrer høj og sikker fremkommelighed til projektering, drift og vedligehold af bygværker som broer, tunneller og fundamenter for master. Afdelingen har foruden projekter, der er bundet op på offentlige bygherrer, også specialiseret sig i projekter, der relaterer sig til industrielle projekter. Det drejer sig om produktionsvirksomheder i klassisk forstand, men også om ...