Projektlederstillinger.dk

Find projektlederstillinger.

Erfaren projektleder til Vordingborg Havn

Projektleder på Sydsjælland

Har du et grundigt kendskab til entreprenørarbejde og flere års projektledererfaring i anlægsbranchen, så er der nu mulighed for at få et super spændende job på en af Vordingborg Kommunes mest spændende og udviklingsorienterede arbejdspladser.

Jobbet
Vordingborg Havn har på få år taget et kvantespring fra at være en mindre havn til at blive en vigtig vækstmotor og en af regionens største erhvervshavne. Nu skal vi igen i gang med et spændende udvidelsesprojekt på ca. 200.000 m2 (etape 4). Til det anlægsprojekt og andre havnerelaterede opgaver har vi brug for en projektleder med solid erfaring inden for anlægsbranchen.

Som projektleder står du for al bygherrestyring af den kommende udvidelse af havnen. Opgaver ifm. etape 4 vil i første omgang være dit primære ansvar. Du vil bl.a. få ansvar for koordinering, kvalitetssikring, overholdelse af tidsfrister, anlægsøkonomien samt mange af de andre fagdiscipliner, der knytter sig til anlægsprojekter. Derfor skal du have minimum 5 års erfaring i anlægsbranchen og gerne mere samt have arbejdet hands-on med bygherrestyring.

Du ved, hvad det indebærer at forestå udbuds -og anlægsprojekter.
Jobbet vil også indeholde en række andre opgaver, der med tiden skal løses sideløbende med projektledelse af etape 4. Det vil fx bestå af at forestå udbud af mindre anlægsopgaver, udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og budgetter vedr. kloakering, asfalt, lys, kameraovervågn...