Projektlederstillinger.dk

Find projektlederstillinger.

Projektleder (ingeniør) til luftområdet

Projektleder i Storkøbenhavn

Dit kommende team er førende inden for måling af luftemissioner og luftkvalitet i Danmark med mere end 20 højt kvalificerede medarbejdere fordelt på fire kontorer i Danmark, Norge og Sverige.

Vi opretholder vores høje ekspertiseniveau ved bl.a. at agere som Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften og ved at deltage i udarbejdelsen af internationale standarder. Vi driver vores egne laboratorier, hvor vi i samarbejde holder opgaveløsningen på et højt kvalitets- og præcisionsniveau.

Du bliver del af vores projektgruppe, der arbejder med udviklingsopgaver inden for emissions- og luftkvalitetsmålinger samt driftsopgaver inden for dokumentation og vurdering af luftforurening.

Du kan lede et projekt fra start til slut


Din primære opgave bliver at være projektleder på projekter på emissions- og luftkvalitetsområdet. Du bliver efter en oplæringsperiode ansvarlig for processerne fra start til slut og får som fokus at sikre, at projekterne kommer i mål inden for de aftalte rammer.

Du får ansvaret for at sikre, at alle interessenter bliver involveret på de rette tidspunkter i projektets forskellige faser, og at dokumenter, projektplaner og rapporter holdes opdaterede.

Vægt på faglighed og projektledelse


Du har 5-10 års erhverserfaring - gerne fra arbejde med måleteknik på luftmiljøområdet. Du er en god projektleder og må gerne have en kemisk baggrund. Vi ser gerne, at du har ...