Projektlederstillinger.dk

Find projektlederstillinger.

To koordinerende sagsbehandlere til Ungeindsatsen i Hillerød

Projektleder i Nordsjælland

En af vores dygtige sagsbehandlere overgår til at være Faglig Koordinator hos os fra den 01. juni 2021. Det er vi rigtigt glade for. Da vi i forvejen stod for at skulle ansætte en sagsbehandler, betyder det at vi nu har fået muligheden for at ansætte to knivskarpe sagsbehandlere til Ungeindsatsen i Hillerød.

Er du er god til at se ressourcer og muligheder i unge mennesker med psykiske funktionsnedsættelser og/eller sociale problemer? Tænder du på chancen for at arbejde helhedsorienteret og på tværs af flere lovgivninger? Så er det nu du skal gribe tastaturet og sende os en ansøgning.

Du vil blive ansat i Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV). HUV danner rammerne om den sammenhængende og koordinerede ungeindsats. På HUV har vi samlet ressourcer og kompetencer på tværs af forvaltninger og fagligheder, der arbejder med unge - herunder Jobcenter, socialindsats og den virksomhedsrettet indsats. Der er samtidig et tæt samarbejde med skoleafdelingen, ungdomsuddannelserne, UU, PPR, SSP, Familieafdelingen og andre aktører på ungeområdet.

HUV er organiseret i to primære teams på myndighedsområdet, team Aktivitetsparat og team Uddannelsesparat. Derudover har vi et indsatsteam, som står for vores interne vejledning og opkvalificeringsforløb, samt den virksomhedsrettede indsats.

Du vil blive tilknyttet team Aktivitetsparat, som arbejder med borgere, som har væsentlige udfordringer udover ikke at være i arbejde eller uddannelse. Der fo...