Projektlederstillinger.dk

Find projektlederstillinger. Skabt af jobsearch.dk

Psykiatrifaglig projektmedarbejder til projekt om forebyggelse af mistrivsel blandt børn og unge

Projektleder i Sydjylland


Vil du være med til at styrke den tværsektorielle indsats omkring forebyggelse af mistrivsel blandt psykisk sårbare børn og unge i Region Syddanmark?

Som projektmedarbejder skal du være en del af et team i satspuljeprojektet ” Afprøvning af fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien”, hvor børn, unge og deres pårørende er målgruppen.

Projektet er et omfattende og nyskabende initiativ, og projektet vil blive udviklet løbende, og du bliver en vigtig spiller i det arbejde.

Psykiatrisygehuset og de 22 syddanske kommuner har fået satspuljemidler til at afprøve en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien, som skal sikre, at psykisk sårbare børn og unge og deres familier modtager en tidlig, tværsektoriel indsats i nærmiljøet, hvor der er fokus på, hvilke behov det enkelte barn har for at kunne bevare tilknytningen til hverdagslivet. På langt sigt er formålet med projektet, at den tidlige og sammenhængende indsats kan forebygge, at mistrivsel og lettere psykiske problemer udvikler sig til svære og komplicerede psykiske lidelser, der kræver behandling i psykiatrien.

Du kan læse mere om projektet her: http://www.fremskudtfunktion.dk/wm514887

Som projektmedarbejder skal du:

Være en ud af i alt 8 sundhedsfaglige projektmedarbejdere. I skal bidrage til projektet med sundhedsfaglig viden...

Vil du udbyde et projektlederjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.