Projektlederstillinger.dk

Find projektlederstillinger. Skabt af jobsearch.dk

To projektmedarbejdere til fagligt stærkt kontanthjælpsteam

Projektleder i Storkøbenhavn

Brænder du for at vejlede, motivere og skabe arbejdsmarkedets rettet forløb for ledige borgere? Er du også af den overbevisning, at selvforsørgelse er vejen til et meningsfuldt liv for den ledige? Så bliv beskæftigelsesrådgiver i et af Høje-Taastrup Kommunes projekter Flere skal med 2 eller Kvinder på vej, hvor du i samarbejde med borgeren:

  • Afklarer borgerens ressourcer, potentialer og ønsker til job.
  • Har støttende og udviklende samtaler.
  • Afdækker relevante jobområder, som borgeren kan prøve kræfter med.
  • Sammensætter borgerens forløb, så der skabes en konstruktiv fremdrift i borgerens vej til beskæftigelse.

Projekt Kvinder på vej..
.. er et bevilget 3-årigt projekt til langtidsledige indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande med udfordringer ud over ledighed, der modtager kontanthjælp eller uddannelsesstøtte. Projektet formål er at styrke indvandrerkvinders arbejdsidentitet og tilknytning til arbejdsmarkedet gennem et beskæftigelsesrettet aktiveringsforløb. Projektet sigter efter, at en lang større andel af målgruppen sikres en væsentligt forbedret økonomi ved at komme i beskæftigelse.

Projekt Flere skal med 2..
.. er en implementering af metoder, der bygger på viden om, hvad der virker i forhold til at hjælpe målgruppen af udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet. Metoderne bygger på en virksomhedsrettet tilgang me...

Vil du udbyde et projektlederjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.