Projektlederstillinger.dk

Find projektlederstillinger.

Projekt- /Projekteringsleder - Udvikling & Salg - Odense

Projektleder i Odense

H. Skjøde Knudsen A/S – i daglig tale Skjøde – har en mangeårig erfaring i hele Danmark med hoved- og totalentrepriseprojekter inden for privat og offentligt byggeri. Ejerkredsen er samtidigt en del af ledelsen, hvilket giver en hurtig og smidig beslutningsproces. ”Arbejdsglæden tilbage” samt ”frihed under ansvar” er grundelementer i Skjøde`s virke, der skaber en årlig omsætning på mere end dkk 600 mio.Koncernen omfatter tillige søsterselskabet Odense Bygningsservice A/S samt medejerskab i tilknyttede selskaber, herunder bl.a. arealudviklingsselskabet Gartnerbyen P/S.

JOBBESKRIVELSE
Få et helt særligt job som projekt-/projekteringsleder - med fokus på projektudvikling og gennemførelse i en vækstvirksomhed med store ambitioner og visioner for fremtiden.

Har du lyst til at være i første led af Skjødes værdikæde og medvirke til virksomhedens fremtidige opgaver?

Med reference til afdelingsleder for Udvikling & Salg - projektchef Peter Pedersen – vil du få indflydelse på fremtidens byggerier i en entreprenørvirksomhed med stærke værdier. Du indgår i et team på 4 personer, der ved analyse, beregning og design skaber værdi for virksomhedens kunder. Du er med til at sætte rammerne for Skjødes fremtidige byggeprojekter – fra den første indledende kontakt og frem til indgåelse af kontrakten. Du vil få en bred berøringsflade i hele virksomheden. Opgaver vil bl.a. bestå af:

  • Indhentning af eksisterende grun...