Projektlederstillinger.dk

Find projektlederstillinger. Skabt af jobsearch.dk

Koordinerende sagsbehandler til Jobafklaringsforløb

Projektleder i Vestjylland

Koordinerende sagsbehandler til Jobafklaringsforløb


Sygefravær og Jobfastholdelse søger koordinerende sagsbehandler.


Afsnit for Jobafklaring og Ressourceforløb søger en koordinerende sagsbehandler til en spændende stilling med faglige udfordringer. Der er tale om en fast stilling. Tiltrædelse 1. november 2019 eller snarest derefter.

Målgruppen er sygemeldte borgere, som er overgået til jobafklaringsforløb. Som koordinerende sagsbehandler har du ansvar for myndighedsopgaven vedr. udarbejdelse og opfølgning på indholdet i rehabiliteringsplanen for den enkelte borger. Du skal sammen med borgeren styrke de beskæftigelsesmæssige muligheder, herunder arbejde med individuelle udviklingspunkter samt motivere i retning af arbejdsmarkedet/forberedelse til arbejdsmarkedet. Der er fokus på at støtte og fastholde borgeren i processen og dermed sikre udvikling. Som koordinerende sagsbehandler skal du have et helhedsorienteret syn på indsatsen, og fokus på, hvordan indsatserne kan understøtte hinanden. Du koordinerer på tværs af forvaltninger og andre myndigheder, og har blik for at inddrage netværk og relevante samarbejdspartnere.

Det forventes, at du har en empowerment baseret/anerkendende tilgang, hvor borgeren støttes i at finde egne ressourcer og til at tage ansvar for sin egen vej tilbage til arbejdsmarkedet. Vores arbejdskultur bærer i høj grad præg af samarbejde, nysgerrighed, dynamik, ligeværdighed samt høje faglige ambitioner. Vi...

Vil du udbyde et projektlederjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.