Projektlederstillinger.dk

Find projektlederstillinger. Skabt af jobsearch.dk

Fagligt stærk analytiker med projektlederkompetencer til Den Tværgående Analyseenhed i ...

Projektleder i København

Har du et højt fagligt niveau og erfaringer med økonometriske analyser? Har du et ønske om at arbejde med problemstillinger i krydsfeltet mellem politik og registerbaserede analyser samt projektledelse af større analyser? Så kan vi tilbyde dig spændende og udfordrende opgaver i et fagligt stærkt analysemiljø.

Med mere end 600.000 indbyggere udgør København mere end 10 pct. af landets befolkning, og byen er samtidig blandt de hurtigst voksende i landet. Det stiller stadigt større krav til, at byens politikere kan træffe beslutninger på et fagligt oplyst grundlag. Den Tværgående Analyseenhed skal være et af Danmarks førende analysemiljøer, og via registerbaserede analyser og makropolitiske indsigter skal enheden besvare spørgsmål som fx:

  • hvilke indsatser i beskæftigelsespolitikken hjælper bedst de ledige i arbejde?
  • hvordan påvirker det demografiske træk kommunens udgiftsbehov?
  • hvilke dele af Københavns Kommunes erhvervspolitik har størst effekt i forhold til den samlede økonomiske vækst i København?
  • hvor kan der identificeres effektiviseringspotentialer på tværs af kommunens ressortområder?

Den Tværgående Analyseenhed er forankret centralt i Økonomiforvaltningen og fysisk placeret på Københavns Rådhus. Enheden består af 12 medarbejdere.

Din profil
Du har nogle års erfaring med registerbaserede analyser samt erfaring med projektledelse. Vi lægger vægt ...

Vil du udbyde et projektlederjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.